Větší obce

Státní fond životního prostředí

Výzva RES+ č. 4/2022 — Komunální FVE (Fotovoltaika) pro malé obce (energetická společenství)

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

 

Chci podrobné informace

 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 8. 2022 od 12:00 hod. do 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:
  • a) Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
  • b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
  • d) Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Forma a výše podpory:

 • Závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. Výpočet je uveden v textu výzvy (zdroj).
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 2 500 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • PodpořePodpořené projekty musí být realizovány (ukončení projektu7 ) nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu jsou nezpůsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 

 

Poradíme s technickým řešením a vyřídíme pro Vás dotace jednoduše, vše v rámci jedné smlouvy

Pište, volejte:

E-mail: info@jakstavgroup.cz
Telefon: +420 604 255 801

 

Webdesign by