Malé obce

Státní fond životního prostředí

Výzva RES+ č. 3/2022 — Komunální FVE (Fotovoltaika) pro malé obce

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

 

Chci podrobné informace

 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 8. 2022 od 12:00 hod. do 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:
  • a) Projekty FVE) s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
  • b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • c) Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • d) Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 500 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 

 

Poradíme s technickým řešením a vyřídíme pro Vás dotace jednoduše, vše v rámci jedné smlouvy

Pište, volejte:

E-mail: info@jakstavgroup.cz
Telefon: +420 604 255 801

 

Webdesign by